O nás

Vítejte na stránkách školičky LUMEK.

Školičku LUMEK zřizuje zapsaný spolek LUMEN, který byl založen v léte 2008 pro podporu celoživotního vzdělávání a rozvoj osobnosti každého z nás, kdo na sobě chce pracovat a kdo chce umožnit růst i svým dětem.

 

"Ten člověk, to je ale lumen!" říkávala moje babička.

A tak bylo jasné, že zapsaný spolek ponese název LUMEN.

 

 

LUMEN - trochu z historie

Myšlenka centra Lumen vznikala během zimy a jara 2008, v létě bylo zaregistrováno občanské sdružení se stejným názvem, které přešlo v zapsaný spolek.

Sdružení LUMEN organizovalo průběžně kurzy, přednášky i individuální hodiny v oblasti péče o tělo i duši, zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti, komunikace či jazyků, akce, na kterých se mohli setkávat lidé všeho věku, rodiny a známí.

Občanské sdružení Lumen tak vítalo dospělé a malé, větší i velké děti.

V roce 2014 začal LUMEN úzce spolupracovat se Střediskem volného času Dobřichovický domek, a tak byly aktivity Lumenu postupně utlumovány. Přešly pod SVČ Dobřichovický domek, kde se mnohonásobně rozrostly.


ŠKOLIČKA LUMEK

Zapsaný spolek Lumen zřizuje školičku LUMEK.

Školička LUMEK sídlí v Dobřichovickém domku, v ulici 5. května 12, Dořichovice.Otevřeno  má pravidelně každý všední den v týdnu od 7:30 do 17:00 hodin.

Školička LUMEK nabízí možnost péče o děti až od 2 let, zpravidla od 3 let věku. Díky malému kolektivu si mohou děti užívat prožitkové a aktivní učení se a těšit se z přívětivého prostředí a individuálnho přístupu. O děti pečujeme srdcem. Nástup nejmenších dětí je posuzován individuálně, konzultován s rodiči tak, aby vstup do kolektivu byl pro děti co nejvíce bezpečný a klidný.Program pro děti má duši - inspirací je nám běh přírody, svátků a zvyklostí v roce, otevřenost a partnerství s dětmi a rodinami.

 

Kontakt

Lumen + školička Lumek 5. května 12, 252 29 Dobřichovice

731 341 809 (školička Lumek od 7:30 do 17 hod)

731 488 774 (R. Bartoníčková; info.lumen@seznam.cz)

734 483 188 (H. Tuháčková - omluvy, strava; info.lumek@seznam.cz)

Číslo účtu Lumen:
224 110 700/0300